Om vår honung

Vår affärsidé bygger på att särskilja olika sorters honung istället för att låta all honung gå ner i samma bytta!

Människor uppskattar och uppfattar smaker olika. Så istället för att all honung smakar lika, så vill vi att kunden ska kunna välja den sort som vederbörande uppskattar mest!

Liksom vin beror honungens smak på väder och vind samt även jordmån där växterna växer.

I en perfekt värld ska det regna på nätterna, solen ska lysa på dagarna och ge värme samt ska det helst inte blåsa för mycket!

Vissa blommor släpper bara nektar vid vissa tider på dygnet samt vid viss temperatur.

Jag slungar två gånger per säsong. I början på juni efter att rapsen blommat ut och i slutet av augusti precis innan invintringen av bina.

Ängdala gårds honung värms rent allmänt inte över 40 grader.

På vinterhalvåret eftersöker många av min kunder flytande honung. Eftersom vi har ett kallt klimat i Sverige stelnar vår honung. Även vår fauna påverkar stelningsprocessen. Ängdala gårds honung som säljs under etiketten ”Flytande honung” är pasöriserad.

Man kan köpa Nyslungad honung under sommarhalvåret för att själv frysa in den och ta fram honungen efterhand som man konsumerar den. Då behåller honungen alla sina goda egenskaper.

Rapshonung.

I Skåne är det svårt att undvika rapsfälten som i princip täcker in hela Skåne under maj månad. När det gäller denna honungssort så är det svårt att skilja bigårdarna åt. Givetvis ger olika sorter olika mängd av nektar och pollen. Men överlag är rapsens värde som biväxt, nektar: 3 och pollen: 3.

Försommarhonung.

Jag har vissa bigårdar som inte brukar ha rapsfält i närheten. Där är floran maskrosor (n: 3, p: 3), vitklöver (n: 3, p: 3), skog och äng!

Hög-, Sensommarhonung.

Skörden av Hög/sensommarhonung blir knappt en 1/4 av första skörden som tas i början på juni.

I Södra Sallerup har vi Lindar runt kyrkogården. Lindens värde som biväxt är nektar: 3 och pollen:1 Vissa år ger Linden mycket nektar och smaksätter honungen tydligt med sin mintaktiga smak.

Jag brukar särskilja honung där det finns Lind från andra bigårdar då just Lind är väldigt karaktäristisk.