Om bin

Vårt företag finns i utkanten av Malmö och vi har bigårdar som ligger i Malmö, Svedala och Trelleborg.

All biodling sker med birasen Apis Mellifera.

Ängdala gård använder raskombinationen Buckfast. Denna ”ras” skapades av Broder Adam vid klostret Buckfast Abbey i sydvästra England. Det engelska hedbiet hade dött ut och munken Adam korsade då olika bisorter , bla det liguriska biet och de mörka engelska biet för att få fram Buckfast. Det är den mest vanliga raskombinationen i Sverige.

Som biodlare måste du sprida dina risker och möjligheter. Om ett område inte fungerar ett år vad gäller tillgång på mat, nektar/pollen, så kanske ett annat område ändå kan ge en hyfsad bra Honungsskörd.

Man brukar säga att ett bisamhälle i genomsnitt ger ca 30 kg honung per säsong. Ett samhälle kan ge betydligt mer honung om förutsättningarna är bra, dvs att tillgången på nektar och pollen är god under hela säsongen! Men oftast fungerar det inte alltid så.

Ibland blir bisamhällen sjuka, även om biodlaren medicinerar för att detta inte ska ske. Om ett samhälle är sjukt samlar inte bina nektar och pollen. De fungerar ungefär som vilken levande varelse som helst. Mår man inte bra så orkar man inte ge sig ut och samla mat!

Vissa bisamhällen dör under vintern. Man brukar säga att ca 10 % dör under vintern. Orsakerna är oftast sjukdomar, som sprida av Varroa kvalstret.

Vissa bisamhällen svärmar och då tar bina med sig en hel del honung innan de försvinner iväg. Eftersom det är flygbina som lämnar kupan med den gamla drottningen så avstannar honunginsamlingen. Kvar i kupan blir ungbina och en ungdrottning som först ska bli parad innan hon börjar lägga ägg. I och med det blir det ett avbräck på minst 3 veckor innan samhället åter börjar samla honung igen.

Som biodlare behöver du därför ha någon form av avelsprogram.

Ett avelsprogram kan innefatta:

  • Honungsskörd (man vill ha så mycket honung som möjligt)
  • Rensningsförmåga ( förmåga att rensa ut sjukdomar från bikupan)
  • Temperatment (man vill ha så snälla bin som möjligt)
  • Svärmtröghet (man vill att ens bin stannar i sin kupa och inte ger sig iväg)

Det bästa är att bygga ett avelsprogram kring de